مراکز رشد و فناوری

 

دانشگاه فردوسی مشهد با جمعیتی بالغ بر 23 هزار دانشجو و افزون بر 822 عضو هیئت علمی، دارای چندین پژوهشکده و 37 مرکز و گروه پژوهشی می باشد.

 

در یک دسته بندی کلی واحد های پژوهشی این دانشگاه شامل :

7 قطب علمی، 5 پژوهشکده، 2 گروه پژوهشی، 2 مرکز پژوهشی تقاضا محور و 37 هسته پژوهشی فعال می باشد.

همواره یکی از اهداف راهبردی پژوهشی و فناورانه دانشگاه فردوسی تبدیل شدن به دانشگاه کار آفرین و به عبارتی افزايش كارايي و اثر بخشي پژوهشهاي كاربردي در دانشگاه بوده است.

این مهم با ظهور شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور متمرکز بر مغز و ذهن نظیر : سامانه های پردازش شناختی پاژ، میلوژی،امین ، تامپنا و.. به خوبی آشکار گردیده است و اهمیت حمایت از فناوری های مبتنی بر علوم شناختی را بیش از پیش مشخص و مسجل نموده است.

 

افتتاح ساختمان واحدهای پژوهشی و مراکز رشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و همچنین افتتاح " آزمایشگاه علوم شناختی" این دانشکده، گام بزرگی در جهت اعتلای دانش علاقه مندان و پژوهشگران حوزه های میان رشته ای می باشد.

 

photo 10

 

 

ليست شركتهاي مستقر در مركز رشد علوم انساني فناوري دانشگاه فردوسي مشهد