برنامه های هفته آموزش سال 1396 در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به شرح زیر اعلام می گردد.

 

 

 

برنامه های هفته آموزش دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی اردیبهشت 96

ردیف

عنوان

مدرس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

 1. 1.

کارگاه آشنایی با تفسیر و شیوه اجرا و کاربرد سیاهه رفتاری کودک آنباخ

مژگان رضایی

1 شنبه ۲۷ فروردین‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۳

 1. 2.

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های مصاحبه

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

۲۸ فروردین‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۱

 1. 3.

سخنرانی روش استدلال منطقی

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 4.

کارگاه آموزش نرم افزار لیزرل

مهدی نوری

شنبه دوم و نهم اردیبهشت‌ماه ۱۵ الی ۱۹

سالن کامپیوتر

 1. 5.

سخنرانی مدیریت رفتار کودکان

سمیرا سلیمانی

1 شنبه سوم اردیبهشت‌ماه۱۶ الی ۱۸

سالن شورای شماره ۲

 1. 6.

سخنرانی آیا مدیریت بافتنی یا یافتنی است؟ بافت‌های ذهنی لازم برای مدیران از منظر میتنزبرگ و اهمیت آن‌ها برای مدیران

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

سه شنبه 2 خرداد

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 7.

سمینار شناسنامه‌ی رشد روانشناختی برای نوزادان و نوپایان(لزوم تشکیل شناسنامه‌ی رشدی با استفاده از تست بیلی)

فریبا مفرد

دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی

شنبه 9 اردیبهشت

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 8.

 کارگاه آموزش نرم افزار فتوشاپ

آقای شهریار کرد

دبیر انجمن علمی دانشکده علوم

از پنج شنبه  30/1

8تا12 و 14تا18

سایت دانشکده

علوم تربیتی

 1. 9.

سخنرانی

احسان متین‌فر

دانشجوی دکتری روان شناسی

یک شنبه 10 اردیبهشت

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 10.

سخنرانی مشاوره طراحی زندگی

علی پور عباس

دانشجوی دکتری مشاوره

دوشنبه 11 اردیبهشت

10تا12

سالن شورای شماره ۲

 1. 11.

کارگاه آشنایی با آزمون رایج در تشخیص مشکلات رفتاری کودکان

فاطمه ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد زیر نظر دکتر کارشکی

3شنبه 12 اردیبهشت

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 12.

سخنرانی مشارکت مردمی در آموزش: بازخوانی تجربه نهضت سوادآموزی

خانم  رقیه فاضل

دانشجوی دکتری مدیریت

3شنبه 12 اردیبشهت

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 13.

سخنرانی علمی

محمدنیا

3شنبه 12 اردیبهشت

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 14.

کارگاه آموزش نرم افزار اکسل

نرگس اورعی

طاهره ریگی

دانشجوی دکتری

3شنبه 12 اردیبهشت

۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰

سالن کامپیوتر

 1. 15.

کارگاه آموزش نرم افزار ورد

نرگس اورعی

طاهره ریگی

دانشجویان دکتری

3شنبه 12 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۵

سالن کامپیوتر

 1. 16.

سخنرانیچه کنیم تا مقاله‌مان رد نشود؟

مهدی زاهدی نوقابی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات

4شنبه 13 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۳

سالن شورای شماره ۳

 1. 17.

روان‌شناسی رنگ‌ها

دکتر عفت سردار

مدرس دانشگاه فرهنگیان

4 شنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه

۱۶ الی ۱۸

سالن شورای شماره ۲

 1. 18.

چگونه رویت پذیری خود را در پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علمی افزایش دهیم؟

نرگس اورعی

طاهره ریگی

دانشجوی دکتری

 شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه

۱۴ الی ۱۷

سالن شورای شماره ۳

 1. 19.

هوش موفق

فریبا قلعه‌نوی

دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 20.

آموزش زبان بدن

محمد ارقبایی

مشاور

یک شنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 21.

آموزش نرم افزار مندلی

مهدی زاهدی نوقابی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات

یک شنبه 17اردیبهشت‌ماه

۱۴ الی ۱۸

سالن کامپیوتر

 1. 22.

مهارت‌های مطالعه

مرتضی باصری

دانشجو دکتری روان شناسی تربیتی

2 شنبه 18 اردیبهشت‌ماه

۱۶ الی ۱۸

سالن شورای شماره ۱

 1. 23.

سبک‌های فرزندپروری و آسیب‌های اجتماعی

فاطمه ناصری

دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

3 شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 24.

سمینار روانشناسی اسلامی

موسسه امام خمینی

 

3 شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

آمفی تئاتر دانشکده

 1. 25.

بازی‌کاری و جایگاه آن در مدیریت آموزشی

علی نوفرستی

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

 

3 شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 26.

سمینار روانشناسی اسلامی

مرکز آنکولوژی امام رضا

4 شنبه 20اردیبهشت‌ماه

۱۱ الی ۱۳

سالن آمفی تئاتر

 1. 27.

تجربه کاربردی UX

مهدی زاهدی نوقابی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات

4 شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 28.

سمینار روانکاوری در عصر معاصر

انجمن علمی روانشناسی

5 شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن آمفی تئاتر

 1. 29.

طراحی اطلاعات

مهدی زاهدی نوقابی

دانشجوی دکتری علم اطلاعات

شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 30.

نقش تشکل‌های مردم نهاد در آموزش‌های همگانی: واکاوی تجربیات موفق سمن‌ها در حوزه آموزش

جمعی از متخصصین-

شنبه23اردیبهشت

۱۵ الی ۱۷

سالن شورای شماره یک

 1. 31.

برون سپاری مدیریت دانش

: آری یا خیر

علیه متاجی

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

 

3 شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 32.

استانداردهای آزمون برمبنای سبک APA

مژگان رضایی

دانشجو دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی

 

4 شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 33.

هدایت تحصیلی و شغلی دانشجویان

مهدی نوری

دانشجو دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی

5 شنبه 28 اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 34.

دومین همایش بوم گردی در خراسان رضوی

دکتر حمد الله سجاسی، دکتر مریم قاسمی -

1 شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه

۱۶ الی ۲۰

سالن آمفی تئاتر

 1. 35.

آشنایی با آزمون وکسلر با تاکید بر وکسلر ۴

زهرا آزاد

دانشجو دکتری روان شناسی تربیت دانشگاه فردوسی

4 شنبه سوم خرداد

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 36.

کارآفرینی آموزش

آقای امراهی

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

 

3 شنبه ۹ خرداد

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 37.

اسناد بالادستی: تبلور مهندسی اتوپیایی

آقای حاجی‌پور

دانشجو دکتری مدیریت آموزشی

 

3 شنبه ۱۶ خرداد

۱۳ الی ۱۴

سالن تحصیلات تکمیلی

 1. 38.

بازدید از شرکت ایران‌خودرو

-

-

-

 1. 39.

بازدید از مرکز نشاط

-

-

-

 1. 40.

بازدید از پارک علم و فناوری

-

-

-

 1. 41.

بازدید از کانون اصلاح و تربیت

-

-

-

 1. 42.

مراسم جشن روز معلم و تقدیر از فعالان هفته آموزش

 

 

آمفی تئاتر

 1. 43.

بازدید دانش آموزان از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

26 فروردین تا0 2 اردیبهشت

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه های هفته آموزش اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی اردیبهشت 96

ردیف

عنوان

مدرس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

 1. 1.

کارگاه آموزش نرم‌افزار MAXQDA

دکتر مهدی کرمانی

۳۰ فروردین‌ماه

۱۲ الی ۱۶

سالن شورای شماره ۱

 1. 2.

کارگاه مقاله نویسی به زبان ساده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

دکتر رحمت الله فتاحی

1 شنبه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۶ الی ۱۹

سالن شورای شماره ۲

 1. 3.

سخنرانی راهکار های جلوگیری از بی اخلاقی علمی و با تاکید بر سرقت ادبی

دکتر شعله ارسطوپور

1 شنبه سوم اردیبهشت‌ماه۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 4.

سخنرانی سبک‌های فرزندپروری و لغزش‌های جنسی

دکتر سکینه سلطانی

2 شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۱

 1. 5.

سخنرانی آموزش مداوم در عصر آنتروپوسن

دکتر بختیار شعبانی ورکی

شنبه 9 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۱

 1. 6.

کارگاه پروپوزال نویسی در علوم شناختی

دکتر ایمان الله بیگدلی

شنبه 9 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 7.

سخنرانی تجاری سازی دانش

دکتر داود قرونه

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

یک شنبه 10 اردیبهشت

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۱

 1. 8.

کارگاه مقاله نویسی در علوم شناختی

دکتر علی مشهدی

معاون پژوهشی دانشکده

یک شنه 10 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۲

 1. 9.

سخنرانی نقش دانشجو در محرومیت زدایی فرهنگی و آموزشی

دکتر اصغری نکاح

یک شنبه 10 اردیبهشت

13تا14

سالن شورای یک

 1. 10.

کارگاه مهارت‌های سخنوری

دکتر رحمت الله فتاحی

عضوهیات علمی بازنشسته 

یک شنبه 10 اردیبهشت

۱۶ الی ۱۹

سالن شورای شماره ۱

 1. 11.

سخنرانی تمرین مبتنی با ارتباط مراقبتی

دکتر طاهره جاویدی عضو 

هیات علمی گروه علوم تربیتی

2شنبه 11 اردیبهشت

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۱

 1. 12.

سخنرانی آموزش حل اختلافات زناشویی با روش دیالکتیک

دکتر سید علی کیمیایی

3شنبه 19 اردیبهشت

12تا14

سالن شورای یک

 1. 13.

مهارت‌های بازیابی و جستجوی اطلاعات علمی

دکتر حسن بهزادی

عضو هیئت علمی دانشکده 

4 شنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه

۱۵ الی ۱۸

سالن کامپیوتر

 1. 14.

آموزش نرم افزار END NOTE

دکتر شعله ارسطوپور

عضو هیئت علمی دانشکده 

4 شنبه سیزدهم اردیبهشت‌ماه

۱۴ الی ۱۸

سالن کامپیوتر

 1. 15.

نگاهی به مفهوم «نوازه» و کاربرد آن در آموزش

رضا پیشقدم

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات

2 شنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۱

 1. 16.

رفتار درمانی دیالکتیک ‌و ‌زوج های پرتعارض

دکتر سید علی کیمیایی

عضو هیئت علمی

3 شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۱

 1. 17.

سمینار روانشناسی اسلامی

موسسه امام خمینی

 

3 شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

آمفی تئاتر دانشکده

 1. 18.

مهارت  های تدوین و نگارش پایان نامه

دکتر اعظم صنعت جو

4 شنبه بیستم اردیبهشت 9 الی 12

سالن شورای شماره ۲

 1. 19.

نقش تشکل‌های مردم نهاد در آموزش‌های همگانی: واکاوی تجربیات موفق سمن‌ها در حوزه آموزش

جمعی از متخصصین-

شنبه23اردیبهشت

۱۵ الی ۱۷

سالن شورای شماره یک

 1. 20.

چالش‌های پایان‌نامه نویسی

دکتر مهری پریرخ

عضو هیئت علمی

 

2 شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه

۱۲ الی ۱۴

سالن شورای شماره ۱

 1. 21.

استانداردهای آزمون برمبنای سبک APA

مژگان رضایی

دانشجو دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی

 

4 شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه

۱۰ الی ۱۲

سالن شورای شماره ۲

 1. 22.

کارگاه پروپوزال نویسی

دکتر حسن بهزادی

عضو هیئت علمی

4 شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه

۱۴ الی ۱۸

سالن شورای شماره ۱

 1. 23.

دومین همایش بوم گردی در خراسان رضوی

دکتر حمد الله سجاسی، دکتر مریم قاسمی -

1 شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه

۱۶ الی ۲۰

سالن آمفی تئاتر

 1. 24.

کار آفرینی در آموزش عالی

دکتر آهنچیان

دکتر قرونه

مهندس موسوی

قطعی نشده

قطعی نشده

 1. 25.

بازدید از شرکت ایران‌خودرو

-

-

-

 1. 26.

بازدید از مرکز نشاط

-

-

-

 1. 27.

بازدید از پارک علم و فناوری

-

-

-

 1. 28.

بازدید از کانون اصلاح و تربیت

-

-

-

 1. 29.

مراسم جشن روز معلم و تقدیر از فعالان هفته آموزش

 

 

آمفی تئاتر

 1. 30.

بازدید دانش آموزان از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

26 فروردین تا0 2 اردیبهشت

 

 1. 31.

انتقاد بر پژوهش های روان شناسی

دکتر شعبانی

2 شنبه چهارم اردیبهشت 11 و نیم تا 14

سالن شورا 2