لیست اعضای هیات علمی گروه


طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:javidi-d.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javidi-d@um.ac.ir

طاهره  جاویدی کلاته جعفرابادی

برنامه درسی هفتگی استاد

بختیار شعبانی ورکی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:bshabani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bshabani@um.ac.ir

بختیار  شعبانی ورکی

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالفضل غفاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

دانشگاه:

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghaffari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaffari@um.ac.ir

ابوالفضل  غفاری

برنامه درسی هفتگی استاد