لیست اعضای هیات علمی گروه


طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:5853

وبگاه شخصی:javidi-d.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:javidi-d@um.ac.ir

طاهره  جاویدی کلاته جعفرابادی

برنامه درسی هفتگی استاد

بختیار شعبانی ورکی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:5855

وبگاه شخصی:bshabani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:bshabani@um.ac.ir

بختیار  شعبانی ورکی

برنامه درسی هفتگی استاد

ابوالفضل غفاری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه: تربیت مدرس

تخصص:فلسفه تعلیم و تربیت

 

تلفن:5857

وبگاه شخصی:ghaffari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghaffari@um.ac.ir

ابوالفضل  غفاری

برنامه درسی هفتگی استاد