مدیرگروه

اعضای هیات علمی

گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش از مجموعه گروههای آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است که در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حائز دانشجویان در حال تحصیل و  فارغ التحصیل می باشد. در ذیل رشته های مورد پذیرش در هر یک از مقاطع تحصیلی معرفی می شوند:

مقطع کارشناسی علوم تربیتی: رشته دانشگاهی علوم تربیتی، از رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی است، که به یادگیری و جنبه‌های فراوان آموزش و پرورش آدمی و دانش‌های مربوط به آن می‌پردازد و وجوه بی‌پایان آن از جمله تدریس، رشد، به کارگیری و تقویت نیروهای فکری و بدنی و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد. این رشته از آن دست رشته‌هایی است که با فلسفه، روانشناسی، جامعه‌شناسی، آمار، اقتصاد و مدیریت عجین شده است. در واقع فردی که می‌خواهد در این رشته ادامه تحصیل دهد، نیاز است تا به چنین دروسی علاقه داشته و اطلاعاتی کلی در این خصوص داشته باشد این رشته مختص داوطلبانی است که علاقمند به حضور در انواع مراکز آموزشی در نظام آموزش و پرورش رسمی و بخش های آموزش ضمن خدمت و توسعه منابع انسانی سازمان ها و نهاد های متنوع و همچنین مشارکت در برنامه های فرهنگی اجتماعی نهادهای غیر رسمی نظیر کانون های مسجد هستند و نسبت به اصلاح مسایل تربیتی گروه های سنی مختلف جامعه، دغدغه دارند. تعامل با گروه های سنی مختلف و برخورداری از فن بیان مناسب به منظور برقراری ارتباط کلامی موثر، همراه با داشتن صبر و پشتکار از خصوصیات داوطلبان مطلوب برای این رشته محسوب می شود.

 مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی: هدف از دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی عبارت است از تربیت مدرسان متعهد و متخصص تدریس ، تحقیق و تربیت نیروی انسانی لازم در این رشته مهم علمی، تقویت قدرت تفکر منطقی و انتقادی دانشجویان جهت بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های آموزشی و درسی مدارس کشور، و تربیت افراد متخصص در زمینه برنامه ریزی درسی با توجه به ویژگی ها و نیاز های فردی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه امروز می باشد.

 مقطع دکتری برنامه ریزی درسی: این رشته از جمله رشته های مهم و تأثیرگذار در آموزش و پرورش است. در تعداد اندکی از دانشگاه های بزرگ کشور از جمله دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس شده است. از اهداف مهم این رشته انجام مطالعات علمی برای ارتقاء دانش مربوط به حوزه و قلمروهای برنامه درسی از جمله تولید برنامه های درسی، طرح برنامه های درسی، اجرا و ارزشیابی آن و تربیت متخصصان در این حوزه برای تدریس و تحقیق در دانشگاه ها و آموزش و پژوهش را می توان برشمرد.

برنامه توسعه گروه:

  1. 1ـ اتخاذ جهت‌گيري اسلامي و بومي نگري در راستاي سیاست‌های كلي كشور
  2. 2-اتخاذ جهت گیری توسعه ای بین رشته ای مانند برنامه درسی تربیت جنسی
  3. 3- توسعه رشته ها با جهت گیری آموزشی مانند آموزش محیط زیست
  4. 4-تدوین و تصویب و ایجاد رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای {تدوین و تصویب انجام شده است}

 برنامه درسی: