معرفی گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

 گروه آموزشی «مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی» پس از تفکیک گروه علوم تربیتی، در سال 1397 تأسیس شد. تا قبل از این سال، رشته مدیریت آموزشی به عنوان بخشی از گروه علوم تربیتی فعالیت می‌کرد. حوزه فعالیت این گروه، آموزش، پژوهش، و ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های مرتبط با مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی در سازمان‌های مختلف آموزشی و غیر آموزشی است. در حال حاضر در گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی رشته‌های ذیل در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دایر می‌باشد:

  

دوره كارشناسي مديريت آموزشي

 هدف رشته مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی) در دوره کارشناسی پاسخ به یکی از نیازهای مستمر و تایید شده کشور در بهره گیری از دانش آموختگانی است که بتوانند فرایند آموزش را در محیطی فراتر از سازمان آموزش و پرورش، فهم، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی این توانایی شناختی و مهارت را به دانش آموختگان می­دهد تا بتوانند در زمینه­هایی موثر واقع شوند که سازمان­های دولتی و شرکت­های وابسته به بخش خصوصی به کارشناس امور توسعه انسانی و بهبود فرایندهای بهسازی منابع انسانی با تکیه بر دانش تخصصی در امر آموزش و فرایند یاددهی-یادگیری نیاز دارند.

 برنامه درسي رشته كارشناسي مديريت آموزشي (با رویکرد آموزش سازمانی) در سال 1400 توسط شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصويب شده است و از مهرماه 1400 اين رشته در گروه مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني داير شده است.

 بر اساس برنامه درسی، دانشجويان باید علاوه بر 22 واحد دروس عمومی، تعداد 112 واحد درسي شامل 28 واحد پایه، 74 واحد تخصصی، و 10 واحد اختیاری را بگذرانند. این درس­ها به نحوی تدوین شده است که به ویژه در میان دروس تخصصی، جایگاه رفیعی برای رویکرد مهارتی و مبتنی بر توان اشتغال پذیری لحاظ شود.

دوره كارشناسي علوم تربیتی

 هدف دوره کارشناسی علوم تربیتی، یادگیری و کسب مهارت در قلمرو علوم تربیتی، فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی این رشته، آشنایی با پارادایم‌ها، مکاتب، و نظریه‌های اصلی این علم، کسب توانایی در انجام پژوهش در این حوزه، کسب مهارت در به‌کار بستن روش‌های تربیتی صحیح و کسب توانمندی در درک و تحلیل مسائل بومی مرتبط با حوزه علوم تربیتی و زمینه‌های وابسته به آن است. بر اساس برنامه درسی جدید رشته علوم تربیتی (مصوب سال 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) این رشته در مقطع کارشناسی دارای چهار زمینه اصلی (شامل مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستان، آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه، و تکنولوژی آموزشی) است که این گروه آموزشی متولي دروس در زمینه «مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی» مي‌باشد.

  

دوره كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی

 مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته کاربردی معطوف به بهبود کیفیت و هدایت برنامه‌های آموزشی و یادگیری جهت ارتقای اثربخشی نظام آموزشی می‌باشد. هدف دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تربیت رهبر و مدیر آموزشی توانمند و مؤثر برای سازمان‌های آموزشی، شناخت نظام آموزشی، ساختار، اهداف، و عناصر آن، شناخت مبانی نظری و عملی، و حرفه‌ای مدیریت آموزشی، تقویت پژوهشگری و استفاده از شواهد پژوهشی در مواجهه با مسائل و مشکلات حرفه‌‌ای مدیران آموزشی است.

 دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در سال 1374 به عنوان اولین دوره کارشناسی ارشد در گروه علوم تربیتی تاسیس شد و از آن زمان تا کنون دایر بوده است. از سال 1396 دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بر اساس برنامه درسی جدید (بازنگری شده در سال 1395) در این گروه آموزشی ارائه می‌شود.

 تعداد واحد درسي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 32 واحد است که شامل 12 واحد دروس تخصصی، 16 واحد دروس اختیاری و 4 واحد پایان‌نامه می‌باشد.

   

دوره كارشناسي ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

 آموزش و بهسازی (توسعه) منابع انسانی به عنوان یک رشته کاربردی و بین‌رشته‌ای معطوف به بهبود و ارتقای عملکرد منابع انسانی در سازمان‌ها از طریق فراهم کردن زمینه‌های یادگیری، ارتقای شایستگی‌های محوری و بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی در سطوح فردی، گروهی، و سازمانی است.

 هدف این دوره تربیت متخصصان و مدیران اثرگذار به منظور برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و ارزشیابی اثربخش برنامه‌های آموزش و بهسازی در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی است. دانش‌آمختگان این رشته می‌توانند به عنوان کارشناسان و مدیران توسعه منابع انسانی، مسئولیت راهبری آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان‌های مختلف را بر عهده بگیرند.

 این گروه آموزشی از سال 1396، بر اساس برنامه درسی جدید (بازنگری شده در سال 1396)، در رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

 تعداد واحد درسي کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی 32 واحد است که شامل 12 واحد دروس تخصصی، 16 واحد دروس اختیاری و 4 واحد پایان‌نامه می‌باشد.

  

دوره دكتري تخصصی  مدیریت آموزشی

 دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی از سال 1392 در این گروه آموزشی دایر می‌باشد. هدف این دوره تربیت مدیران آموزشی متخصص و مسلط بر مبانی فلسفی، نظری، و عملی مدیریت آموزشی و توانمند در زمینه پژوهش و عمل در مدیریت نظام‌های آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، و سایر سازمان‌ها و نهادهای آموزشی است.

 برنامه درسي دكتري تخصصي مديريت آموزشي در سال 1400 در اين گروه آموزشي مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي درسي دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد. از ابتداي سال تحصيلي 1400-1401، دانشجويان بر مبناي برنامه درسي جديد به تحصيل مي‌پردازند.

 تعداد واحد درسي اين رشته 36 واحد است (18 واحد آموزشي و 18 واحد پژوهشي) که شامل 10 واحد درس تخصصي، 8 واحد اختیاری و 18 واحد رساله می‌باشد.

  

کارشناس گروه خانم کبری مرادی می باشد.

 برای ارتباط با کارشناس گروه با شماره تلفن 05138803687 تماس بگیرید.

مدیر گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

داوود قرونهء

دکتری مدیریت آموزش عالی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

Email:

وبگاه شخصی

مدیر گروه

 مديران گروه از سال 1397 تاكنون 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدت مدیریت

داوود قرونهء

استادیار

97-00