الیاس نیازی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

کارشناس مسئول امور عمومی

شماره تماس: 05138803660

Email:

اداره امور عمومی به منظور انجام امور و برنامه ‏هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، جهت ارتقاء سطوح خدمت رسانی به اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان معزز و دیگر ارباب رجوع نقش مؤثرى دارد.

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اجراي سياست‌ها و خط‌‌‌ مشي دانشکده بر اساس سند راهبردی دانشگاه در زمينه کليه امور مربوطه.

انجام كليه فعاليت‌هاى اداری و برنامه‌ریزی و نظارت و ارائه طرحها و روشهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیر ضروری.

ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم گروه های آموزشی، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، مراکز پژوهشی، واحد های اداری و ... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط.

شناسایی پیمانکارها و ارزیابی فنی ایشان جهت عقد قرارداد و ارائه خدمات، پیگیری و نظارت بر خدمات ایشان از جمله انتشارات، بوفه، پرینت، نرم افزار، کتابفروشی، کافی شاپ، لبنیات، آژانس و غیره.

سازماندهی، نظارت، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، و انجام امور اداری نیروهای زیر مجموعه از جمله دبیرخانه و امور مربوطه.

انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات.

برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی.

پیگیری نیازهای دانشکده، تأمین فضا، تدارک تجهیزات، امکانات و وسایل اداری و فنی جهت ارائه خدمات به اعضاء هیات علمی و کارکنان جدید دانشکده.

نظارت بر امور سمعی بصری شامل بازدیدهای دوره ای رایانه­ ها و دیتا پروژکتورهای کلاسها و ارجاع کار به امور رایانه، برنامه ریزی و آماده سازی سالن های آمفی تئاتر و سالن های شورا جهت برگزاری جلسات، مراسم ها، برنامه های دانشکده، آزمون ها و قراردادهای منعقد شده با موسسات و سازمانها.

برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی، نظارت  و تأیید عملکرد بر کار شرکتهای پیمانکار تاسیسات، خدمات و فضای سبز با هماهنگی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه.

همکاري با واحد حفاظت فیزیکی و حراست دانشگاه در زمينه حفاظت از ساختمانها، اموال و پیگیری گزارش های دریافتی و دیگر موارد حسب ضرورت و نیاز.

همکاری مستمر و فوق برنامه در مواقع ضروری از جمله برگزاری امتحانات پایان ترم، آزمونها و همایش­ها، نمایشگاه ها و دیگر برنامه ها.

همکاری با واحدهای مرتبط و تشکل‌های دانشجوی و پشتیبانی از برنامه‌های دانشجویی با هماهنگی مسئولین و بررسی درخواست مجوز های مربوطه.

نظارت و برنامه ریزی خدمات راننده و هماهنگی در تأمين وسايل نقليه مورد نياز واحدها از قبیل کارپردازی، شرکت در جلسات مدیران، بازدید های دانشجویی، کارآموزی و ...

انجام امور مربوط به پارکینگ ها، نظارت و پیگیری موارد مربوط به آن و پرسنل.

همکاری با اداره آموزش دانشکده و آماده سازی کلاسها جهت برگزاری امتحانات پایان ترم.

بررسی درخواست ارباب رجوع و پیگیری درخواست های ایشان تا حصول نتیجه.

پیگیری ساير وظايف محوله ارجاع شده از سوي معاونت اداری مالی و ریاست دانشکده.

 

.