«معرفی آزمایشگاه علوم شناختی»

عکس.jpg

علوم شناختی، مجموعه ای از رشته های میان رشته ای است که به مطالعه و بررسی هوش، ذهن و کارکردهای مغزی می پردازد. علوم شناختی متشکل از رشته های فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، زبان شناسی، انسان شناسی، علوم اعصاب شناختی و روانشناسی شناختی می باشد.

پژوهشکده علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، با بهره گیری از دانش اساتید هیات علمی متخصص در این زمینه از جمله جناب آقای دکتر سید روح الله حسینی، دکتر علی غنایی، دکتر جواد صالحی فدردی، دکتر ایمان اله بیگدلی و دکتر علی مشهدی و همراهی انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی و همچنین ابزارهای تشخیصی و درمانی ابزارهای موجود در آزمایشگاه علوم شناختی در تلاش برای مطالعه دقیق مغز و ساختارهای آن است تا از یافته های پژوهش های علمی آن در مداخلات بالینی و در جهت توانبخشی و درمان بهره بگیرد. آزمایشگاه علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با در اختیار داشتن تجهیزات لازم (مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی) از اسفند ماه سال 1395 به سرپرستی استاد ارجمند آقای دکتر بیگدلی در حوزه نوروساینس شروع به کار نموده است.

                 

                              1       

                                                                                                                                         2