انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی سالیان متمادی است که در حوزه آموزش و تربیت به فعالیت‌های زیادی مشغول می‌باشد.

رشته علوم تربیتی به تناسب ماهیت گسترده خود در حوزه‌های تربیت و پرورش کودک و نوجوان، فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت تا مدیریت و رهبری سازمان‌های آموزشی و طراحی برنامه‌ها و چگونگی اجرا و نظارت بر آنها در سازمان‌های آموزشی سراسر مملو از مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینه‌های اشاره شده می‌باشد.

همچنین رشته علوم تربیتی به عنوان رشته‌ای کاربردی که بر پایه علوم دیگر همچون روان‌شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، فلسفه و ... شکل گرفته است، دارای ماهیتی میان رشته‌ای است و از این جهت در انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی تلاش بر برگزاری برنامه‌هایی با ماهیتی میان رشته‌ای بوده است.

هم اکنون در دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۳، استاد مشاور انجمن دکتر مرتضی کرمی و دبیر انجمن خانم سیده راضیه حسینی می‌باشند.

دیگر اعضای انجمن، عضو شورای مرکزی هستند که در کمیته‌های مذکور مشغول به فعالیت هستند:

۱. کمیته روابط عمومی و تبلیغات: هانیه یوسفی، سارا عارف نیا، فرخنده وارسته

۲. کمیته نشریه: فاطمه رهباردار

۳. کمیته هماهنگی و تدارکات : مهلا سادات حسینی، ریحانه موسویان، علی پورزاد

همچنین اعضای فعال به صورت داوطلبانه و خارج از فرایند انتخابات وارد انجمن شده و با فعالیت‌هایی در حوزه ایده‌پردازی و ارتباطات به حمایت از انجمن می‌پردازند.

راه ارتباطی با ما:

تلگرام» @educational_sciencefum

روابط عمومی» @education_fum

اینستاگرام» education_fum