مدیر گروه

اعضای هیات علمی

گروه مبانی تعلیم و تربیت به عنوان یک گروه آموزشی مستقل با اهداف اساسی تربیت دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با تاکید بر آموزش و پژوهش در حوزه نظریه و عمل در فلسفه تعلیم و تربیت، مباحث نوین در این زمینه، شناسائی و بررسی مسائل نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1398 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از گروه علوم تربیتی تفکیک و تاسیس شد. در حال حاضر این گروه آموزشی علاوه بر دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، به منظور زمینه سازی انجام تغییرات و اصلاحات لازم در نظام آموزشی کشور و تربیت پژوهشگر در قلمرو مسائل جاری تعلیم و تربیت در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی نیز به تربیت دانشجو می پردازد. در حال حاضر این گروه آموزشی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دارای  دانشجویان در حال تحصیل  و دانش آموخته می باشد.

چشم انداز گروه:

 • توسعه مبانی فلسفی تعلیم و تربیت و آموزش عالی و فنآوری کشور
 • نقش آفرینی در شناسایی و ارائه راهکار های کارآمد جهت بهبود سیاست های کلان نظام تعلیم و تربیت، آموزش عالی و فنآوری کشور
 • گسترش ارتباطاعات علمی بین المللی

 در راستای نیل به چشم اندازهای مذکور، این گروه آموزشی اهتمام به انجام رسالت های زیر دارد:     

- هدایت دانشجویان دکتری به سمت پژوهش در باره مسایل بنیادی و نظری تعلیم و تربیت و آموزش عالی و فنآوری کشور

- توسعه کیفی وکمّی آموزش و پژوهش برای نیل به اهداف نقشه جامع علمی کشور

- همکاری با سایر دانشکده ها، دانشگاه ها و نهادهای علمی کشور در حوزه نظر و عمل تعلیم و تربیت

- گسترش فرصت های ارتباطات بین المللی با اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت

- ترغیب و راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی در خارج یا داخل کشور

- اطلاع رسانی، راهنمایی و ترغیب دانشجویان جهت ارائه مقاله در همایش ها و مجامع علمی ملی و بین المللی

- بازبینی پیوسته برنامه های درسی گروه مطابق با زیست بوم ایران اسلامی و همراه با تحولات جهان

- همکاری اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان این گروه با آموزش و پرورش, سازمان ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در میدان عمل

- هم اندیشی با دانش آموختگان گروه در جهت اخذ تجربه زیسته آنان برای تبیین چالش های حوزه فرهنگ و آموزش و ایفای نقش در رفع چالش های موجود

- برگزاری سمینارهای تخصصی دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی

- برگزاری گنگره های تخصصی ملی

- برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- تشکیل انجمن علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

علایق آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه

 • فلسفه علم
 • روش شناسی پژوهش در تعلیم و تربیت
 • عصب پدیدارشناسی آموزش و پرورش
 • یادگیری عمیق
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • فلسفه روانشناسی
 • تربیت اخلاقی
 • تربیت شهروندی
 • پروژه های کودک پسند
 • فلسفه برای کودکان
 • اخلاق مراقبتی

برنامه درسی:

برنامه ترم: