به اطلاع دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی می رساند، نظر به طرح سوالات و ابهامات متعدد پیرامون فرایندهای آموزشی، فهرستی از سوالات پرتکرار و پاسخ به آنها تدوین شده و در سایت دانشکده ذیل معاونت آموزشی و فرهنگی با عنوان فرایندهای آموزشی بارگذاری شده است. لذا دانشجویان عزیز ضمن مراجعه به این بخش و آشنایی با اهم مقررات اموزشی دانشگاه می توانند دوره تحصیلی خود را بهتر مدیریت نمایند.

farayanh amoozshi