لینک مجازی شرکت درنشست صمیمانه با دانشجویان بین‌الملل دانشکده علوم‌ تربیتی و روان‌شناسی با حضور اعضای هیات رئیسه دانشکده و رئیس اداره امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه

https://vroom.um.ac.ir/a-firoozabadi

 

b