دیدار صمیمانه هیات رئیسه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با نمایندگان انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشکده در روز سه شنبه دهم خرداد ماه ۱۴۰۱ در سالن شورای دو دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. شایان ذکر است در این نشست صمیمانه نمایندگان انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشکده به بیان دیدگاه ها و نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و در خاتمه مسئولین حاضر در جلسه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

3aaac388 48fe 437c 8107 a6b6d060d6b5