با سلام و احترام؛

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي روانشناسي مشاوره و تربيتي منصوب مي‌شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در پرتو الطاف حضرت رضا (ع) و با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي دانشگاه در مسير تحقق اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق باشيد

احد ضابط

سرپرست دانشگاه

ka