با توجه به ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، برگزاری کارگاه به روزهای یازدهم و دوازدهم مرداد تغییر و ثبت نام ادامه دارد.

کارگاه آموزشی پژوهش گری کیفی باjpg

کارگاه آموزشی پژوهش گری کیفی باjpg