با سلام و احترام؛

پيرو نامه شماره 18926 مورخ 1402/04/18 در خصوص تغيير ساعت كاري كاركنان دانشگاه به استحضار مي رساند، ساعت كاري دانشگاه از روز پنجشنبه مورخ 1402/06/16 مطابق روال قبل از ساعت 7 صبح تا 14:30 خواهد بود.