برگزاری اردوی تفریحی، به مناسبت روز دانشجو 16 آذر ماه 1402 در محل اردوگاه خاتون با حضور دانشجویان،اعضای هیات علمی و کارکنان خانم

اردوگاه خاتون 1402