با سلام و احترام؛

دانشگاه فردوسي مشهد كه مفتخر است در سايه‌سار عالم آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) ريشه دوانده و قد كشيده است، بيش از هفتاد سال مهد مجاهدت علمي و سكوي پيشرفت دانش و فناوري بوده و با همت دانشمندان و نخبگان پرتوان در آستانه تحولي مهم است تا در گام دوم انقلاب، الگوي دانشگاه تمدن‌ساز اسلامي-ايراني باشد.

بر اين اساس و نظر به تعهد، تجربه، توانمندي و سوابق ارزشمند علمي و اجرايي جنابعالي، به عنوان «معاون پژوهشي، پشتيباني و توسعه منابع دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي» منصوب مي‌شويد. انتظار ميرود در راستاي تحقق سند دانشگاه اسلامي و‌ با همكاري پيوسته با ساير واحدهاي دانشگاه ماموريتهاي اين حوزه را محقق سازيد.

 مسعود ميرزائي شهرابي

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد

dr. ghafari