انجمن علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار کرد:

                                                                                    چگونه یک مقاله علمی-پژوهشی بنویسم؟
مدرس: دکتر مجتبی کفاشان عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰
محل برگزاری: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تالار دکتر کوهستانی
این کارگاه در راستای برنامه های هفته سرآمدی آموزش در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

kafshan