نشست هیات رئیسه دانشکده با تشکل ها و انجمن های دانشجویی روز شنبه مورخ 12 خرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱0 در محل شورای 2 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار گردید. این جلسه جهت هم اندیشی در خصوص برطرف نمودن مسائل مختلف انجمن ها و تشکل ها برگزار شد و مقرر گردید تا برنامه سالانه انجمن ها جهت مستند سازی و ایجاد بستر سازی مناسب برای استفاده سایر دانشجویان انجام شود.

                                                                                            photo ۲۰۲۴ ۰۶ ۰۱ ۱۱ ۴۸ ۴۳                                         anngom