#به‌وقت‌انتخابات
 
                                                                    حماسه انتخابات مكمل حماسه بدرقه شهيدان خواهد بود. (مقا‌م‌معظم رهبري مدظله العالي)

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی در خصوص انتخابات پرشور در کشور و تبیین و بررسی نقش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهور در روز چهارشنبه مورخ 1403/3/23

photo 2024 06 14 07 45 53