برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : الهه مرتضوی فر

عنوان : « واكاوي عوامل‌موثر بر شكل‌گيري رفتار اقدام پژوهي معلمان در مدارس ابتدايي شهر مشهد»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد تحقیقات آموزشی

زمان : روز چهارشنبه مورخ 1403/3/16 ساعت: 12:30

ms. mortazavi