برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  حلیمه شیخ علیشاهی   

عنوان : “جايگاه واستلزامات علم حضوري درتربيت اخلاقي …"

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت

زمان : ساعت 14:00      روز چهارشنبه 1400/10/15

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتر ابوالفضل غفاری

استاديارگروه مباني تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد

استاد مشاور

دكتر سعيد بهشتي

استاد دانشگاه علامه طباطبايي

دكترجهانگير مسعودي

استاد دانشگاه فردوسي مشهد

استاد داور

دكترسيد جوادقنديلي

استاديار مطالعات برنامه درسي و آموزش دانشگاه فردوسي مشهد

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيد حميدرضا علوي

استاد دانشگاه شهيد باهنركرمان

 

دكترطاهره جاويدي

دانشيار گروه مباني تعليم وتربيت دانشگاه فردوسي مشهد