معرفی کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ١٣۵٢ همزمان با تأسیس دانشکده در خیابان کفائی مشهد با مجموعه ای بیش از ۴۴٠ جلد کتاب شروع به فعالیت کرد. درآن زمان دانشکده فقط در رشته روانشناسی دانشجو داشت  و در سال ١٣٧٠ رشته های علوم تربیتی ، کتابداری و  تربیت بدنی (که بعدها مستقل شد) به دانشکده اضافه شد و مجموعه کتابخانه به حدود ٣۴ هزار جلد رسید.در حال حاضر این کتابخانه با مجموعه ای حدود 55 هزار جلد کتاب اعم از فارسی و لاتین و در وسعتی حدود 800 متر مربع در این واحد مستقر و  با دو نیروی انسانی مشغول ارائه خدمات در بخش های زیر می باشد. 

1.بخش امانت  2. بخش مرجع ( شامل مرجع و نشریات و اطلاع رسانی و سفارشات  و اموراداری) 3. سالن مطالعه (برادران و خواهران )لازم به توضیح است که وب سایت این کتابخانه به آدرس زیر موفق به ارائه خدمات در خصوص پایان نامه ها با رعایت حق مولف نموده است .                                

http://libepl.um.ac.ir

پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

http://libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&startnum=621

در این پایگاه علاوه بر اطلاعات کتابشناختی پایان نامه ها به تفکیک گروه های آموزشی سه گانه چکیده و فهرست مندرجات و فهرست منابع و ماخذ و پرسشنامه ها بطور کامل و فصل پنجم (حاوی نتایج و پیشنهادات پژوهش های بعدی) بدون نیاز به کلمه عبورو شناسایی قابل دسترس پژوهشگران می باشد.

برنامه ها و فعالیت ها:

* برگزاری کارگاه های آموزشی جهت افزایش مهارت های اعضا

در تولیدات علمی  و استفاده از نرم افزارهای آموزشی،  افزایش سواد اطلاعاتی،  مهارت های بازیابی اطلاعات (دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان )، معرفی شبکه های اجتماعی،

* تقویت منابع آموزشی و پژوهشی دانشکده اعم از فارسی و لاتین  (مرجع و غیر مرجع )

* تامین نیاز های اطلاعاتی کاربران ( اعم از کتاب، مقاله ، پایان نامه و ...)

* شناسایی منابع معتبر در مجامع بین المللی و ارائه اطلاعات در این خصوص بطور مستمر و منظم

در نهایت تلاش در مشاوره های اطلاعات به کاربران  و فراهم آوری امکان دسترسی به آن ها.