دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 

 دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان مهمترين و با سابقه‌ترين نهاد آموزش عالي در شرق كشور، به منظور تأمين نيروي انساني كارشناس، در زمينه‌ رشته های:

علوم‌تربيتي، روان‌شناسي و علم اطلاعات و دانش شناسی

ايجاد گرديده و تاكنون خدمات ارزنده‌اي در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ارائه كرده است.  

اين دانشكده هفتمين دانشكده دانشگاه فردوسي مشهد می باشد كه در تاريخ 25 مهرماه 1352 آغاز به كار نمود.   

هم اکنون، این دانشکده با 38 عضو هیئت علمی به تربیت و آموزش 1578 دانشجو، شامل 887 دانشجوی کارشناسی، 497 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 194نفر دانشجوی دکتری مشغول است.

گروه های آموزشی دانشکده عبارتند از:

1- گروه روان شناسی

2- گروه روان شناسی مشاوره و تربیتی

3- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

4- گروه مبانی تعلیم و تربیت

5- گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی

6- گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش

 

 آموزشی:

 

منابع انسانی:

 

پژوهشی: