مدیرگروه

اعضای هیات علمی

روان شناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است. هدف گروه روان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روش های پژوهش در این علم را فراگرفته و حداقل مهارت های حرفه ای روان شناسی را که در کشور ما دارای کاربرد فراوان است، به دست آورند. گروه روان شناسی دارای گرایش های روانشناسی در مقطع کارشناسی - روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی، روان شناسی شناختی در مقطع کارشناسی ارشدروان شناسی، روان شناسی شناختی در مقطع دکتری تخصصی دارای دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل می باشد. شایان ذکر است گذراندن دروس پیش نیاز کارشناسی ارشد برای رشته های غیر مرتبط ضروری می باشد.

چشم انداز گروه:

چشم‌انداز این گروه (تبدیل شدن به قطب علمی روان شناسی و علوم شناختی در کشور) است و در این راستا تلاش می‌کند تا با توسعه مرزهای روان شناسی و روان شناسی شناختی برخورداری از شهرت علمی، واثرگذاری اجتماعی، به مرجعیت علمی در این حوزه دست یابد.

  •  انجام پژوهش‌های بنیادی با هدف توسعه مرزهای دانش و پژوهش‌های کاربردی با هدف حل مسائل مرتبط با روان شناسی و علوم شناختی در سطح ملی و منطقه‌ای؛
  •  ارائه خدمات تخصصی به سازمان‌ها و جامعه از طریق انجام مطالعات توسعه‌ای، ارائه مشاوره تخصصی، و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط (مانند دوره‌های فصلی، آموزش‌های ضمن خدمت، دوره‌های آموزش عالی آزاد)

علایق آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه

* دروس پیش نیاز

برنامه درسی 

برنامه ترم: