انجمن علوم شناختی در سال 1395 به همت تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد روان‌شناسی شناختی در دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی با تعیین دبیر محترم، آقای ذوالفقاری، و استاد مشاور، دکتر بیگدلی، تاسیس شد که محور فعالیت اصلی آن همواره فعالیت‌های بین‌رشته‌ای در جهت برطرف‌کردن نیاز دانشجویان برای تعامل موثر با سایر دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و فعالیت در بسترهای علمی ملی و بین‌المللی بوده است. علوم شناختی بعنوان یک علم همگرا که روان‌شناسی، علوم اعصاب، فلسفة ذهن، هوش مصنوعی، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی را به یکدیگر پیوند می‌دهد ابتدا از آمریکا شروع به گسترش کرد و درحال حاضر در ایران یکی از هسته‌های اصلی پژوهش‌های حوزة سلامت روان را تشکل می‌دهد. علوم شناختی دانشجویان علاقمند را قادر ‌می‌سازد تا با بهره‌گیری از ابزارها و یافته‌های علوم مختلف بتوانند به حل مسائل روان‌شناختی با دید جامع‌تر و ابزارهای علمی بیشتری بپردازند. علوم شناختی درواقع پلی است برای حرکت از مفهوم ذهن به سوی ارگان بسیار پیچیدة مغز. در این راه، انجمن علوم شناختی سعی داشته است که از بدو تاسیس، برنامه‌های متعددی ازجمله نشست‌ها، سخنرانی، کارگاه‌ها با محوریت مهارت‌آموزی، یادگیریِ کار با ابزارهای روان‌شناسی و علوم شناختی، و بهره‌مندی از آخرین یافته‌های روز دنیا در حوزة مغز و شناخت (فرآیندهای ذهنی) برای دانشجویان برگزار نماید تا هدف سوم نظام آموزش عالی را که همان فناوری (علاوه بر فراگیری علوم و تحقیقات) است برآورده کند. یکی از مهمترین نقاط قوت انجمن علوم شناختی، همکاری گسترده با آزمایشگاه علوم شناختی و ایجاد محیط مناسب برای بهره‌مندی و استفاده از ابزارهاست که امکان همکاری اعضا را با دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فراهم می‌آورد.

ساختار انجمن بصورت تیمی متشکل از کمیته‌های منجسم طرح‌ریزی شده است: درحال حاضر دبیر انجمن، آقای تبحری، و استاد مشاور، آقای دکتر حسینی.

هریک از اعضای شورای مرکزی به عنوان مسئول هر کمیته‌ به سازماندهی امور مربوطه می‌پردازند. کمیته‌های هفت‌گانة انجمن علوم شناختی عبارتند از: کمیتة رسانه، کمیتة اجرایی، کمیتة هماهنگی‌ها و امور عمومی، کمیتة برنامه‌ها و همکاری‌ها، کمیتة کارگاه‌های آموزشی، کمیتة نشریه و کمیتة نظارت علمی.

رویدادهای برجسته و دستاوردهای گذشتة انجمن را نیز می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

https://drive.google.com/file/d/16b8kdfRCAqc5H_8Bh45CpRkkhE5rPgW4/view?usp=drivesdk

جهت ارتباط با انجمن علوم شناختی می‌توانید به پلتفرم‌های زیر مراجعه فرمایید:

تلگرام: @cognitive_science_FUM           /           اینستاگرام: @fum.cog