با سلام و احترام؛

به استحضار مي رساند با توجه به از سرگيري آموزش حضوري به ويژه در مقطع كارشناسي از روز شنبه 24 ارديبهشت ماه، در نظر است يك نشست صميمانه با حضور دانشجويان پسر و اعضاي هيئت علمي آقا در تاريخ شنبه 31  ارديبهشت ماه ساعت 11:15 تا 12:30 در محل تالار مولوي دانشكده برگزار گردد. به ويژه اينكه مخاطبان اصلي اين نشست دانشجويان ورودي 1399 و 1400 هستند كه تجربه حضور در محيط دانشگاه را نداشته اند و طبيعتاً نيازمند راهنمايي بيشتري هستند. لذا از همکاران محترم اعضای هیات علمی آقا دعوت مي شود در مراسم ياد شده شركت فرماييد .اميد آنكه  با هماهنگي اساتيد محترم در اين ساعت امكان حضور دانشجويان فراهم شود.

محسن نوکاریزی

معاون پژوهشی و توسعه منابع دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

posterrr1