تاریخچه مهد کودک

مهد کودک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در سال 1370 فعالیت خود را به عنوان یکی از مجموعه های دانشکده با حضور 15 کودک شروع کرد. در حال حاضر این مجموعه با پذیرش حدود 200 کودک از فرزندان اعضاء محترم هیئت علمی ، کارکنان محترم دانشگاه و دانشجویان ( در صورت وجود ظرفیت ) مشغول به فعالیت می باشد.

4