1. اخبار
  2. کنفرانس ها و همایش ها
  3. مقالاتJCR هیات علمی
  4. اطلاعیه های دفاع
  5. اطلاعیه های آموزشی

Mojtaba Kaffashan Kakhki

Joel R. Malin

Farahnaz Naderbeigi

Iman Maleksadati

Hassan Behzadi

Designing an axial code pattern for absorptive capacity...

۲۰ دی ۱۴۰۲

.

Omid Hassas Ali Mashhadi* Zohreh Sepehri Shamloo Mohammad Reza Fayyazi Bordbar 

Emotional Schema Therapy for Bipolar...

۲۸ آذر ۱۴۰۲

Cathodal HD-tDCS and attention: A study on patients with intractable left lateral frontal lobe epilepsy

Javad Hasan Nia Roshan b *, Ali Ghanaei Chamanabad...

۱۵ آذر ۱۴۰۲

The Journal of Supercomputing        Impact Factor (3.3) Q2

Faezeh Rohani  -Kamrad Khoshhal Roudposhti - Hamidreza Taheri - Ali...

۰۴ آذر ۱۴۰۲

Journal of Librarianship and Information Science Q3

https://doi.org/10.1177/09610006231181393

Maryam Shabani Shayeh, Masoumeh Tajafari and Azam Sanatjoo

۲۶ مهر ۱۴۰۲

Applied Neuropsychology: Adult 

JCR Q2 (Impact factor = 2.050 ) 

Translation, cross-cultural adaptation, and validation of the Persian version...

۰۱ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

این انتخابات از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه 30 آبان ماه 96 در محل درب ورودی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی آغاز شده است.

 

برگزاری دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

این انتخابات از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه 30 آبان ماه 96 در محل درب ورودی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی آغاز شده است.