1. اخبار
۹۸/۰۶/۲۴
98-6-26به نام خدا   جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان   " تبيين برنامه درسي مبتني بر رويكرد فطرت گراي توحيدي"   ارائه دهنده : خانم...
۹۸/۰۶/۲۳
2019-09-15-08-34-13 بنا به پيشنهاد شماره 424 مورخ 1398/06/12 رئيس محترم پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني وموافقت معاونت محترم پژوهش...
۹۸/۰۶/۱۸
2019-09-15-08-31-05بنا به پيشنهاد معاون محترم آموزشي دانشگاه، آقای دکتر مرتضی کرمی با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو...
۹۸/۰۴/۳۰
2019-07-22-09-51-56 مركز تخصصي انتخاب رشته كنكورهاي سراسري، آزاد و بين الملل و ارائه خدمات تخصصي مشاوره تحصيلي، برنامه ريزي درسي...
۹۸/۰۴/۲۲
1398-04-22اعلام ساعات كار دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/04/22   احتراماً پيرو نامه شماره 17484 مورخ 1398/04/03 و به استناد نامه شماره...
۹۸/۰۴/۱۹
2019-07-10-06-05-28با عنايت به آغاز تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع، طی...
  1. نشست های علمی پژوهشی و کارگاه ها

کاربرگ ها و آئین نامه های پژوهشی و آموزشی

-------------------------------------------

کاربرگ های پژوهشی

آئین نامه های آموزشی

 

فهرست مجلات معتبر علمی پژوهشی داخل و JCR

----------------------------------------------

1- فهرست  JCR 2018

2- دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

3- دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور

4- نشریات معتبر حوزه های علمیه: علمی پژوهشی تیرماه 1397